Comments:

 • 19/11/2023 13:30
 • 13:30
 • Raheny B
 • 1-3 v 8-14
 • Raheny B
 • 1-3 v 8-14
 • Thomas Davis B
 • Thomas Davis B
 • Winner on the day
 • More +
 • More +
 • Comment: Winner on the day
  Venue:Kiltipper Road
  Venue:Kiltipper Road
  Comment: Winner on the day